PLASSTØRRELSE – 100 % plass eller 80 % plass

Skriv inn ønske om endring. Skriv navn på barnet, hvilken plasstørrelse du /dere ønsker og fra hvilken måned. Trykk på send.