Sommerferie 2017

Barnehagen er åpen hele sommeren, og for å kunne gjennomføre sommeråpent må alle barna ta ut 5 uker ferie.

- Barna må ta ut 4 uker ferie perioden mellom uke 25 – 32  (20 juni – 12 aug)
- Den femte ferieuken kan tas ut i løpet av barnehageåret
- Barnehagens planleggingsdager kan brukes som den femte ferieuken. Hvis barnet har barnehageplass disse dagene
- Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli
- Det er ikke et krav at ferien må tas ut sammenhengende
- Barna som slutter 31.07.17 må avvikle sine 5 uker før de slutter. Det gjelder også barna som skal begynne på skole til høsten.
- For barna som skal begynne på skolen kan de søke om å få kjøpe ekstra dager i august frem til skolestart: pris: kr. 200,- pr. dag

Svarfrist: 21.04.17