dinosaurskole og skoleforberedende arbeid

Det siste året før barna skal begynne på skolen går de på vår Dinosaurskole to ganger i uken. Dinosaurskolen er en videreføring av "De utrolige årene" og Dinosaurskoleprogrammet er et omfattende program for sosiale ferdigheter og konfliktløsing. Det er utviklet av Dr. Carolyn Webster-Stratton og tar i bruk DVD-vignetter, store hånddukker, spesielle aktiviteter, spill og bøker for å lære små barn om vennskapsferdigheter, følelsesspråk, konfliktløsing og å kontrollere sinne.  Formålet med programmet er å lære positive sosiale ferdigheter, ferdigheter i konflikt- og sinnekontroll, emosjonelle ferdigheter, postiv atferd i barnehagen, lese-, skrive- og kommunikasjonsferdigheter, for å fremme positiv selvtillit hos barna og generell sosial, emosjonell og skolerelatert kompetanse.

Mer om programmet De utrolige årene og Dinosaurskolen her.

Førskolelærere har ansvar for arbeidet og barna veksler mellom arbeid i gruppe ute og inne. I tillegg til innholdet i Dinosaurskolen arbeider de med programmer fra Kvalitetsplanen i Os kommune: "Rekn med Os(s)" er et program for barnehage der matematikk er en integrert del av hverdagen og "Lese - og skriveglede" er et lese - og skriveforberedende program for de eldste barna i barnehagen.