SAMMEN MED FORELDRENE

Et godt samarbeid mellom hjemmet og barnehagen er til gjensidig glede og trygghet for barnet, familien og barnehagepersonalet. Det er trygt for barnet at foreldrene er kjent med barnehagen og at de voksne i barnehagen kjenner familien. Barnet og foreldrene skal være en del av et stort fellesskap, og ha godt kjennskap til hele barnehagen.

 

Det er viktig at familien får disponere sin barnehagedag slik de ønsker innenfor de rammene lover og vedtekter setter. Barnehagen skal være fleksibel og tilpasset familien.

Foreldrene er de som kjenner barnet og familiens hverdag best og de voksne i barnehagen ønsker at foreldrene deler denne kjennskapen med dem. I barnehagen skal foreldrene bli møtt på en åpen måte, og de skal ha mulighet til medvirkning og medbestemmelse. Vi skal være blide og imøtekommende og ta imot positive og negative tilbakemeldinger på en slik måte at foreldrene ikke synes de er vanskelig å gi uttrykk for det de mener.

 

Foreldrene må få innsikt i barnehagens hverdag og få svar på spørsmål som er viktige for dem. Hvordan har barnet det i barnehagen? Har barnet venner? Hvilke aktiviteter deltar de i? For å gi foreldrene bedre innblikk I hverdagen vår, har vi hver dag aktuelle bilder fra lek og aktiviteter som barna har vært med på. En datamaskin med bilder som vises på en TV skjerm er plassert i nærheten av garderoben, slik at foreldrene har god mulighet til å kikke på bildene når de bringer og henter barnet.