PLANLEGGINGSDAGER   2017

 

 

      

 

2017

fredag 3. februar

fredag 26. mai

tirsdag 6. juni

mandag 14. august

fredag 10. november