BARNENYTT OG BARNEHAGEAVIS

I Barnenytt skriver primærkontakten positivt nytt om barnet til foreldrene. Vi ønsker å imøtekomme foreldrenes ønske om informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen og vi ønsker å vinkle det positivt. Barnenytt kan for eksempel inneholde litt om hvem barnet leker sammen med, litt om hva barnet gjør i løpet av dagen, spesielle positive episoder eller spesielle positive ting barnet har gjort for andre eller sammen med andre.

Som en viktig del av vår dokumentasjon av arbeidet med barna, gir vi ut Barnehageavisen fem ganger i året. Der viser vi med tekst og bilder hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen.