TEMAARBEID 

Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter er en vesentlig del av innholdet i barnehagen. I tillegg lærer og utvikler barna seg i planlagte og strukturerte aktiviteter. Slike periodiske temaopplegg gir også inspirasjon til leken. Det foregår lek og aktiviteter over hele huset. Noe er valgfritt og noe er bestemt av de voksne. I arbeid med tema er barnegruppen delt i aldersinndelte grupper. temaet skal komme til uttrykk i flere av de aktivitetene vi gjør hver dag, som samlingsstund og formingsarbeid og i leker inne og ute. Vi jobber direkte med temaet på temagrupper, turer, samlingssstunder og temadager. I disse organiserte aktivitetene jobber vi samtidig med de syv fagområdene i rammeplanen.  Her kan du se Varhaug barnehage sin plan for arbeid med rammeplanen:

Vi jobber i aldersinndelte grupper og rammeplanens syv fagområder og vårt hovedtema “Tid for hverandre” vil være styrende for innhold, planlegging, gjennomføring og tilrettelegging. Vi bruker også matematikkprogrammet "Rekn med Os(s) og språkprogrammene "Språkglede i barnehagen" for de yngste barna og "Lese- og skriveglede" for de eldste barna.

 

De aldersinndelte gruppene:

1 åringer:  Larver

2 åringer: Marihøner

3 åringer: Sommerfugler

4 åringer: Edderkopper

5 åringer: Dinosaurer

Hvis du ønsker å se nærmere på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager går du inn på den elektroniske informasjonstjenesten til regjeringen og departementene.