• Tone FjeldstadDaglig leder 100 % stilling

 • Linn Margunn Midtseter RognsvågBarnehagelærer 100 % stillling

 • Monica HjelleAssistent 100 % stilling

 • Lena VarhaugBarnehagelærer 100% stilling

 • Elisabeth LepsøyPedagogisk leder 100% stilling

 • Hilde BøthunAssistent 80 % stilling

 • Lise Hofsvik StrønenPedagogisk leder 80 % stilling

 • Marit C. Reistad MadsenBarne - og ungdomsarbeider 100% stilling

 • Anita BøthunBarnehagelærer 100 % stilling

 • Silke NollAssistent 90 % stilling

 • Ingunn EngevikAssistent 100 % stilling

 • Jordanka ManasievskaPedagogisk leder 80% stilling

 • Emma FjeldstadAssistent 100 % stilling

 • Inger-Lill Eide DøsenPedagogisk leder 20 % og barnehagelærer 60 % stilling

 • Margreth Lyssand RosvoldPedagog 60% stilling

FELLESSKAP OG SAMARBEID

Vi er glade for og stolte over at vi jobber i Varhaug barnehage og vi er en del av et stort og flott fellesskap. Vi har fokus på det som gir oss arbeidsglede og energi, og er bevisste på hva som får oss til å stagnere og resignere. Når vi strever, har vi tro på at vi skal få det til sammen. Når vi får det til, fryder vi oss sammen.

Vi jobber daglig sammen på tvers av basene, og det er både stimulerende og krevende å jobbe nært sammen med alle i personalgruppen. Vi skal støtte hverandre, gi hverandre anerkjennelse, lytte til hverandre, fortelle om oss selv, sette oss inn i hverandres sted, gi hverandre rom for prøving og feiling og le sammen. Barnehagens visjoner, verdisyn og målsettinger må gjenspeiles i hverdagen vår. Hvis det ikke er samsvar mellom det vi ønsker å gjøre og det vi faktisk gjør, har planene våre liten verdi. Gode ønsker og gode intensjoner er ingen garanti for god praksis. Vi må hele tiden vurdere, forbedre og reflektere over arbeidet vårt. Det skaper avklaringer og gir grunnlag for hvordan vi skal gå videre. Vi arbeider kontinuerlig med en felles pedagogisk plattform, felles innstilling til problemløsing, og felles strategi og metode.

Hos oss har alle et stort og uttalt ansvar for vårt arbeidssted, med de muligheter for påvirkning og medbestemmelse som det innebærer. De pedagogiske lederne har ansvar for sine baser. Barnegruppen er delt mellom de ansatte og hver ansatt er primærkontakt med utvidet ansvar for en gruppe med barn.

KOMPETANSEBYGGING

Personalet er barnehagens viktigste ressurs, og hos oss har vi store muligheter til faglig og personlig utvikling og vekst. Sammen med Hegglandsdalen barnehage har vi utarbeidet en kompetansehevingsplan med studieturer, kurs og samarbeid.

Varhaug barnehage ønsker å stimulere og inspirere til utdanning og videreutdanning. Våren 2014 fullførte Monica Hjelle og Linn Rognsvåg et ettårig kompetanseutviklingsstudium i regi av NLA Høgskulen. Lena Varhaug er nå ferdig utdannet barnehagelærer og Linn Rognsvåg er nå i ferd med å fullføre  sin barnehagelærerutdanning samtidig som hun arbeider i redusert stilling.

Når vi får mulighet til å fornye og utvikle oss, er vi i bevegelse og underveis - til glede for oss selv og andre.