DAGLIG KONTAKT

Gjennom tett samarbeid blir vi kjent med hverandre. Barna er prisgitt de voksne sin vilje og evne til kommunikasjon og samarbeid. Sammen må vi bruke tid på å bygge opp et tillitsforhold, slik at vi kan gi hverandre hjelp, støtte og anerkjennelse og utveksle viten og erfaringer. Barnets beste er vår felles interesse.

FORELDRESAMTALER

Vi har foreldresamtaler to eller flere ganger i året. Hvis primærkontakten er en assistent, deltar pedagogisk leder på samtalen. Samtalen skal være en dialog mellom foreldrene og personalet. Grunnlaget for samtalen er programmet VABVurdering Av Barnets utvikling, trivsel og utbytte av barnehageplassen.

FORELDREKVELDER

Vi inviterer til foreldrekveld en eller to ganger i året. Da informerer og diskuterer vi, og foreldrene har medbestemmelse på barnehagens innhold og planer videre. Foreldre med barn som skal begynne på skolen året etter, har eget møte før den felles foreldrekvelden. Det har også de nye foreldrene. Om høsten kommer rektor og en lærer fra 1 trinn på Kuventræ skole og informerer om skolestart.

FORELDREKOS OG PÅSKEFROKOST

Hver jul og sommer inviterer vi til foreldrekos om ettermiddagen. Barn og voksne har bakt og forberedt litt sang og underholdning. Vi inviterer foreldre, søsken og besteforeldre til påskefrokost en morgen før påske. Vi serverer deilig frokost med fersk selvlaget påskeavis til kaffen.