SØK BARNEHAGEPLASS

Varhaug barnehage har samordnet opptak sammen med alle barnehagene i Os kommune. Søknader om barnehageplass fylles ut på felles søknadskjema og sendes elektronisk til Os kommune. Søknadsskjema og informasjon om opptak finner du på Os kommune sin hjemmeside: https://osg2.ist-asp.com/NO1243-pub/login.htm

Varhaug barnehage følger Os kommune sine opptakskriterier, men prioriterer søsken av barn som har barnehageplass og ansattes barn.

PRISER

     Plasstørrelse:            Pris:  Tillegg for mat:               Totalt:
100% 2 655,- 380,- 3 035,-
80% 2 204,- 380,- 2 584,-
       
       
 
 

Barn kan også ha turnusplass med varierende ukedag. Foreldrene betaler for 11 måneder i året. Det er 30 % søskenmoderasjon for barn 2 og 50 % moderasjon for barn 3.