SØK BARNEHAGEPLASS

Varhaug barnehage har samordnet opptak sammen med alle barnehagene i Os kommune. Søknader om barnehageplass fylles ut på felles søknadskjema og sendes elektronisk til Os kommune. Søknadsskjema og informasjon om opptak finner du på Os kommune sin hjemmeside: https://osg2.ist-asp.com/NO1243-pub/login.htm

Varhaug barnehage følger Os kommune sine opptakskriterier, men prioriterer søsken av barn som har barnehageplass og ansattes barn. Mer informasjon om opptak og barnehageplass finner du i Varhaug barnehage sine vedtekter:

 

Vedtekter i Varhaug barnehage SA

PRISER

     Plasstørrelse:            Pris:  Tillegg for mat:               Totalt:
100% 2 910,- 380,- 3 290,-
       
       
       
 
 

Foreldrene betaler for 11 måneder i året. Det er 30 % søskenmoderasjon for barn 2 og 50 % moderasjon for barn 3.